JAK DZIAŁAJĄ TOKSYNY

Wpływ toksyny na organizm zależy też od możliwości samoistnego odtrucia, czyli od sprawności wątroby, płuc i nerek, dzięki którym możliwe jest jej ostateczne wydalenie. Niestety, niektóre trucizny gromadzą się w narządach, co niezwykle utrudnia ich usunięcie z organizmu. Jedne substancje kumulują się silniej i na dłużej, inne słabiej i na krótko. Są takie, które mogą przez lata tkwić w określonych narządach. Miejscem trwałego magazynowania niepotrzebnych związków i trucizn jest najczęściej układ kostny, włosy i paznokcie (np. w przypadku metali ciężkich).

Najbardziej niebezpieczne są takie trucizny, które wpływają na upośledzenie podstawowych funkcji wszystkich komórek ustroju. Szczególnie toksyczne są te związki chemiczne, które niszczą układy oddychania komórkowego (cyjanki, siarkowodór). Wdychany tlenek węgla (znany jako czad) wypiera we krwi tlen z połączeń z hemoglobiną uniemożliwiając jego transport i wykorzystanie przez organizm. Część trucizn działa niszcząco, czego skutkiem jest bezpośrednie uszkodzenie komórek organizmu.

Warunki Prawne
Copyright 2009