OGÓLNE WARUNKI PRAWNE

Niniejsza strona internetowa została stworzona w celu dostarczenia użytkownikom Internetu w Polsce informacji na temat produktów, nowości oraz wydarzeń towarzyszących działalności firmy Lifetech. Wszelkie materiały reklamowe i oświadczenia w niej zawarte są ważne jedynie na terenie Polski.

Strona pozwala zapoznać się z wszystkimi produktami obecnymi w ofercie właściciela strony. Szczegółowe informacje o preparatach dostępne są w siedzibie firmy, u lekarzy, specjalistów oraz przedstawicieli handlowych firmy.

Wszystkie materiały zamieszczone na tych stronach są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do tych materiałów przysługują wyłącznie Lifetech lub właściwym autorom. Z wyjątkiem informacji osobistych mogących posłużyć do Państwa identyfikacji, które możemy zebrać od Państwa zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, żadnych innych przekazów ani materiałów, które wysyłacie Państwo do firmy Lifetech przez Internet nie traktujemy jako poufne i podlegające ochronie własności.Warunki Prawne Copyright 2009